19. června - Úterní dlouhá WA 720 - odpolední závod v Brně - holé i olympijské luky

19.06.2018 16:00

rcherz.com/files/5ae2d67857e541524815480.pdf?fa1=1

rcherz.com/cs/competitions/detail?id=8826

 jede Petr s Mirkem - zájemci se mohou přidat  . . .  budem rádi :-)